SzukajBurzy.ga

oficjalna strona programu SzukajBurzy

Pobierz

Wersja 0.3 (dla Ubuntu 16.10 64-bit, powinna działać pod 16.04)

http://szukajburzy.tk/2016/12/11/szukajburzy-0-3-do-pobrania/

Program SzukajBurzy 0.2 można pobrać tutaj:

http://grzybicki.pl/software/szukajburzy

Platforma

Linux 64bit, program przetestowany na dystrybucjach:
– Ubuntu 14.04 64bit
– Fedora 20 64bit
– CentOS Linux 7.0 64bit

W przypadku dwóch ostatnich trzeba utworzyć linki symboliczne w katalogu /lib64 do bibliotek libssl.so i libcrypto.so (jako root):

[root@centos7 ~]# cd /lib64
ln -s libssl.so.10 libssl.so.1.0.0
ln -s libcrypto.so.10 libcrypto.so.1.0.0

[root@centos7 lib64]# ls -la libssl*
-rwxr-xr-x. 1 root root 260456 Jul 22 23:52 libssl3.so
lrwxrwxrwx. 1 root root 16 Aug 10 22:11 libssl.so.10 -> libssl.so.1.0.1e
lrwxrwxrwx. 1 root root 12 Aug 10 21:54 libssl.so.1.0.0 -> libssl.so.10
-rwxr-xr-x. 1 root root 445520 Jun 24 14:57 libssl.so.1.0.1e
[root@centos7 lib64]# ls -la libcrypto*
lrwxrwxrwx. 1 root root 19 Aug 10 22:11 libcrypto.so.10 -> libcrypto.so.1.0.1e
lrwxrwxrwx. 1 root root 15 Aug 10 21:55 libcrypto.so.1.0.0 -> libcrypto.so.10
-rwxr-xr-x. 1 root root 2004568 Jun 24 14:57 libcrypto.so.1.0.1e
[root@centos7 lib64]#

Oraz – w przypadku SzukajBurzy od wersji 0.2:

[aos@centos7 new]$ ./szukajburzy
./szukajburzy: error while loading shared libraries: libcurl-gnutls.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
[aos@centos7 new]$ su -
Hasło:
Ostatnie logowanie: pią sie 29 01:13:41 CEST 2014 na pts/0
[root@centos7 ~]# find /lib64/ -iname libcurl*
/lib64/libcurl.so.4
/lib64/libcurl.so.4.3.0
[root@centos7 ~]# cd /lib64/
[root@centos7 lib64]# ln -s /lib64/libcurl.so.4 libcurl-gnutls.so.4
[root@centos7 lib64]# logout
[aos@centos7 new]$ ./szukajburzy
./szukajburzy: error while loading shared libraries: libjsoncpp.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
[aos@centos7 new]$ su -
Hasło:
Ostatnie logowanie: pią sie 29 01:14:26 CEST 2014 na pts/0
[root@centos7 ~]# elinks ftp://ftp.pbone.net/mirror/ftp.sourceforge.net/pub/sourceforge/o/os/osolinux/update/RPMS.j/jsoncpp-0.6.0-0.2.20120626svn249mgc30.x86_64.rpm
[root@centos7 ~]# rpm -ivh jsoncpp-0.6.0-0.2.20120626svn249mgc30.x86_64.rpm
Preparing... ################################# [100%]
Updating / installing...
1:jsoncpp-0.6.0-0.2.20120626svn249m################################# [100%]
[root@centos7 ~]# logout
[aos@centos7 new]$ ./szukajburzy

W przypadku Ubuntu 14.04 może okazać się potrzebne zainstalowanie biblioteki libjsoncpp0.

Licencja

Program jest dostępny jako freeware (za darmo, bez kodu źródłowego). Pełna treść licencji znajduje się tutaj:

http://grzybicki.pl/software/szukajburzy/LICENSE.txt

Instalacja

Po pobraniu instalatora należy nadać mu prawa do wykonywania i uruchomić instalator jak niżej:

[bart@fedora20 Pobrane]$ chmod 755 szukajburzy-instalator.bin
[bart@fedora20 Pobrane]$ sudo ./szukajburzy-instalator.bin
[sudo] password for bart:
Rozpakowuję archiwum...
LICENSE.txt
szukajburzy
[bart@fedora20 Pobrane]$ ls -la /usr/local/share/szukajburzy/
razem 12
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 08-13 02:18 .
drwxr-xr-x. 6 root root 4096 08-13 02:18 ..
-rw-rw-r--. 1 bart bart 1649 08-13 00:07 LICENSE.txt
[bart@fedora20 Pobrane]$ which szukajburzy
/usr/local/bin/szukajburzy
[bart@fedora20 Pobrane]$ szukajburzy

Uruchamianie

SzukajBurzy można uruchamiać w trybie interaktywnym lub z podaniem parametrów:

szukajburzy [ miasto ] - domyślnie program przyjmie 25 km jako promień
szukajburzy [ miasto ] [ promień (5-100km) ]

Ustawienia programu

szukajburzy -s
*** SzukajBurzy 0.2 - USTAWIENIA ***

Pogoda aktualna [stan: WŁĄCZONA] (t)ak/(n)ie: t
Pogoda aktualna [stan: WŁĄCZONA]
Prognoza pogody [stan: WŁĄCZONA] (t)ak/(n)ie: n
Prognoza pogody [stan: WYŁĄCZONA]

Pomoc

szukajburzy -h lub --help
użycie:

szukajburzy [ miasto ] [ promień (opcjonalnie) ]
lub interaktywnie bez parametrów.

-s ustawienia programu

Szczegóły techniczne

Program napisany w C++, do komunikacji wykorzystuje protokół SOAP+SSL. Jako lokalna baza danych (do cache’owania współrzędnych miejscowości) wykorzystywany jest sqlite3.

Zgłaszanie błędów

Wszelkie błędy należy zgłaszać drogą mailową na adres: bart@lowcaburz.tk.
Czekam również na zgłaszanie propozycji nowych funkcjonalności, które przydałyby się w programie.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *